ACTA har fallit – motståndet växer

ACTA

Piratpartiet i Sverige och systerpartierna i övriga europeiska länder har varit ledande i kampen mot ACTA. Därför är det idag en stor dag när avtalet slutligen föll! Det är en sällsynt seger i en tid av alltmer repressiv lagstiftning i internetfrågor.

Jag hade själv nöjet att tidigare i år delta i en episk demonstration i Norrköping där ropen ekade på gator och torg: “Privatliv åt alla”, “Stoppa ACTA!” och “Rör inte vårt internet”. (Kolla gärna in vad lokaltidningarna skrev, samt bilder och videoklipp, i detta blogginlägg, där även mitt tal finns utskrivet, med lite bakgrundsinformation kring ACTA.)

Idag var det äntligen dags för den avgörande omröstningen i EU-parlamentet. Det var dags för våra folkvalda politiker att förhålla sig till den monumentala storm av protester som pågått i Europa den senaste tiden. Den milda terrorism som vissa politiker kallar det, när folk i allmänhet lägger sig i politiska frågor.

Protesterna har gällt allt ifrån hur ACTA förhandlats fram (i hemlighet i stängda rum) till själva innehållet i avtalet, där upphovsrättsindustrin myglat in skrivningar som hotat friheten på internet.

Avtalet föll hårt, med 478 nej-röster, 39 ja-röster och 165 ledamöter som avstod. De folkvalda politikerna kände sig tvungna att följa folkets röst. Intressant nog är detta helt i linje med den politik Piratpartiet kommer att gå till EU-val på 2014, nämligen att stärka de folkvalda politikernas makt i EU på bekostnad av de tjänstemän som i praktiken styr alltför mycket idag.

Piratpartiet vill verka för:

  • Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
  • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Det måste även bli lättare att ställa beslutsfattare till ansvar. Det borde vara en självklarhet att öppet redovisa hur EU-parlamentarikerna röstat i alla omröstningar. EU bör närma sig svensk offentlighetsprincip.

Motståndet mot ACTA har mobiliserat medborgare, pirater och organisationer i hela Europa. Säkerligen kommer det behövas inför de utmaningar vi står inför i framtiden, när det gäller att skydda friheten på nätet. Hoten ökar hela tiden mot det fria och öppna flödet av åsikter, tankar och information på nätet. Men även motståndet mot demokratifientliga lagar växer, vilket demonstreras väl av motståndet mot ACTA.

Amelia Andersdotter uttalar sig idag i Piratpartiets pressmeddelande om ACTA-segern:

“Det är tydligt att medborgarna prioriterar fri kommunikation och kulturutbyte […] Att ACTA nu röstats ner, visar att parlamentet lyssnar på Europas medborgare när de talar med enad röst.”

Dagens Nyheter skriver:

“På onsdagen röstade Europaparlamentet nej till det omstridda Acta-avtalet. En seger för demokratin, enligt piratpartisten Amelia Andersdotter.”

Svenska Dagbladet sammanfattar:

“EU-parlamentet har röstat emot det internationella antipiratavtalet Acta, som skapat proteststormar på gator och torg, och på internet. Motståndarna hävdar att avtalet äventyrar fundamentala medborgerliga rättigheter, och dessutom blandar ihop äpplen och päron.”

Henrik Alexandersson utbrister:

“Vi vann, efter åratal av slit och tjat – och efter att Europas medborgare och nätaktivister rutit till!”

Carl Bildt bloggade för drygt två veckor sedan om Nätets frihet. Idag är han knäpptyst.

(Sveriges regering skrev ju glatt under detta hatade avtal den 26 januari i år, och står nu med rumpan bar.)

Rick Falkvinge påpekar att kampen mot särintressen som vill inskränka friheten på internet inte är över, utan att förslagen i ACTA lär sticka upp sitt fula tryne igen under andra namn, men att idag är en dag att fira.

Det kan man inte annat än hålla med om!

Fler om döden för ACTA: Anna Troberg, Christian Engström, Värmlandspiraten, Med öppna ögon, makthavare.se, motpol, Cecilia Wikström, Svensson, ACTA-bloggen, ISOC-SE, Occupy Stockholm, HumbleBeeNikkelin, Pepparrotsgubben, Anonymous Sweden, Technytt.

Att utveckla Piratpartiets politik

256px-Nipe_Lkpg

Piratpartiet är ett väldigt ungt parti. Vi har inte alltid haft en fungerande interndemokrati. Vi är just nu inne i en process då vi breddar vår politik. Det är ett känsligt läge.

Ungdomsförbundets ordförande Gustav Nipe skriver då, tillsammans med två piratpartister i Stockholm, en debattartikel om att kollektivtrafiken i Stockholm bör vara gratis. En sakpolitisk åsikt som inte är antagen av vare sig Piratpartiet, ungdomsförbundet eller av någon lokalförening i Stockholm.

Sedan skriver Nipe, tillsammans med två piratpartister i Vilhelmina, en debattartikel som fick rubriken: Värt att ta risken med genmanipulerad mat. Även om artikeln mest handlade om patentsystemet.

När det gäller vilken frihet enskilda pirater har att göra oförankrade sakpolitiska utspel i massmedia, så funderar jag lite kring hur det ser ut i andra partier.

Precis som i vårt parti, får man säga att andra partiers ”linje” i en fråga till syvende och sist bestäms av deras medlemsmöten.

Mellan medlemsmötena gör dock företrädare för partierna en mängd sakpolitiska ställningstaganden i frågor som inget medlemsmöte behandlat. Det händer att detta sker i intervjuer, eller ibland i debattartiklar, där ”nya” sakpolitiska ställningstaganden presenteras. Så kallade “utspel”. Det kan röra sig om följande situationer:

1) Partiet har i praktiken överlåtit presentationen av en viss del av politiken åt den som är talesperson i frågan. I så fall är utspelet avstämt med partiledaren/dess stab.

2) Utspelet – som kan komma från antingen en enskild företrädare eller exempelvis ett ungdomsförbund eller en lokalförening – innebär att en hållning presenteras som inte är helt förankrad, för att man själv vill att partiet ska driva den linjen.

Gustav Nipes artiklar är exempel på alternativ nummer två.

Det är i sig inget fel med det, så länge det finns en tydlighet med att det inte är partiets officiella linje. Sådant avgörs ofta av små formuleringar i texten.

Av den första artikeln framgick tydligt att det var ”piratpartister” inte ”piratpartiet” som stod bakom texten. Det hade varit ännu slagkraftigare om texten kunnat backas upp av en lokalförening i Stockholm, men det är hursomhelst inte fel att skriva ett sådant debattinlägg. Artikeln är ett ganska klockrent exempel på alternativ nummer två. Texten handlar om en sakfråga, och partiet nämns överhuvudtaget inte.

Nipe skriver dock i sin andra debattartikel:

“Genmanipulation är en spännande teknik med fantastiska möjligheter att utrota sjukdomar, hunger och förlänga livet. Piratpartiet står för kunskapssamhället och framtidstron.”

Detta är svajigt, verkligen på gränsen till hur man bör uttrycka sig. Men det kan förstås vara ett rent nybörjarmisstag. Om man ändrat sista meningen till: “Piratpartiet bör stå upp för kunskapssamhället och framtidstron”, hade det varit tydligare att önskemålet är att partiet ska inta en viss ståndpunkt.

Artikeln berör dessutom (delvis oavsiktligt pga. redaktörens rubriksättning) en fråga där det råder stor intern oenighet i partiet. Så det är klart att den väcker känslor. Dessutom innehåller den det svajiga uttryckssätt som jag citerar ovan. Men i övrigt ryms den inom den fria debatten. Framförallt tycker jag att pirater bör lägga märke till att den i första hand behandlar patentsystemet.

Rent allmänt: Jag tycker det är bra att vi syns i massmedia. Men vi är också inne i en process för att bredda vår politik. Varsamhet krävs! Oförankrade externa utspel bör övervägas noga, eftersom de riskerar att leda till onödiga interna slitningar.

Det är även värt att ta i beaktande vem man vill påverka med sitt utspel. Om man för fram en åsikt på ett sätt som skapar konflikt, kommer man få svårare att få igenom den internt, än om man för fram åsikten på ett sätt som får folk att känna att de blivit inkluderade i processen. Utspel som skapar konflikt är ofta direkt kontraproduktiva om man vill driva en viss linje i partiet, eftersom folk riskerar att känna sig överkörda.

Det är värt att komma ihåg att vi numera har en välförankrad intern process för att utveckla vår sakpolitik.

Vi skulle nog må bra av att ha en medlemstidskrift (eller något motsvarande) dit medlemmar kan sända debattartiklar och nå ut till alla partimedlemmar.

Att ta initiativ i Piratpartiet

Jag hade just en chattkonversation på Skype med Ola Andersson, som var så pass intressant att jag bad om tillåtelse att publicera den på min blogg.

Vi berörde nämligen en upplevelse som jag tror att flera pirater delar, och vi diskuterade även hur partiledningen just nu arbetar för att tackla detta.

(När man chattar kommer man ibland in på sidospår eller uttrycker sig med förkortningar och dylikt. Jag vill därför vara tydlig med att nedanstående chattdialog är redigerad, framförallt för att den ska vara läsbar på ett smidigt sätt.)

Vilka är dina synpunkter på nedanstående? Hur känns det att ta initiativ i Piratpartiet? Hur ser du på partistyrelsens och partiledningens prioriteringar?

Kom gärna med synpunkter!


Ola Andersson: Angående det sakpolitiska dokumentet, Torbjörn. Bra jobbat med det, stort tack. Hade en idé om det dära som jag mailade Emma om.

Infallsvinkel: Tack så mycket för ”bra jobbat”. 🙂

Infallsvinkel: Vad hade du för idé? Jag blir nyfiken?

Ola Andersson: Jag jobbar med att bygga webbsiter i Joomla och affärssystem i FileMaker (databas). Eftersom jag kan Joomla och det i Skype-kanalen Piratfrågor dök upp en referens till detta inlägg av Emma: http://www.piratpartiet.se/nyheter/sakpolitiskt-nav-och-sökindex, så började jag fundera i Joomla-termer, hur det tekniskt går att genomföra.

Ola Andersson: Jag kom på hur man kan göra! Sedan kryddade jag anrättningen med några flera idéer, som är funktioner man kan få till Joomla. Kollade även på andra partiers webbsiter hur de gör. En del idéer där är bra och genomförbara även i detta.

Ola Andersson: I teorin kan Piratpartiet ha det absolut snyggaste och läckraste sakpolitiska programmet som finns, med interaktivitet, filmer, bilder, filer och bra sökmotor.

Infallsvinkel: Det här låter som något jag kan tänka mig att Emma är intresserad av. Så det är bra att du mailat henne.

Ola Andersson: Det är möjligt, men hon svarar inte på mina mail. (längre)… 🙂

Ola Andersson: Jo förresten, hon har sagt att jobbet ligger nere med detta, men längre fram så hör hon av sig om detta.

Infallsvinkel: Det stämmer att jobbet med detta tyvärr ligger nere.

Infallsvinkel: Det blir nog en process först för att spika vårt principprogram och sakpolitiska program. Sedan blir presentationen av detta en senare fråga.

Infallsvinkel: Emma har fått lägga väldigt mycket fokuset just nu på den nya hemsidan. Det är prio 1.

Ola Andersson: Sedan skickade jag något onödigt långt om min idé för en reklamfilm för piratpartiet att det kanske skulle finnas något forum att diskutera detta i. Men…

Infallsvinkel: Det kommer troligen inte att finnas några centrala resurser för sånt.

Infallsvinkel: Men om du känner för att vi ska ha en reklamfilm, så gör en! Svärma ihop det själv. Om du har intresse och kompetens.

Ola Andersson: Jepp, kan sätta ihop det alldeles själv. Jag kan spela alla 12 rollerna också. 😉

Infallsvinkel: Om du är en duktig skådespelare, borde ju inte 12 roller vara något problem. 😉

Infallsvinkel: Vi har troligen inte möjlighet att driva den sortens projekt centralt just nu. Vi har i princip inga resurser över vad gäller människor, tid eller energi.

Ola Andersson: Jo, men du kanske förstår att för varje idé jag kommer med på olika ställen i piratpartiet får jag alltid höra ”bra idé, gör det själv”.

Infallsvinkel: Precis. Exakt så är det just nu. Om man vill få något gjort, måste man göra det själv.

Ola Andersson: Jepp, vilket är ett av de allra effektivaste sätten att säga – skit ner dig. Fast artigare.

Infallsvinkel: Nja… jag tror att folk skulle bli jätteglada om du eller någon annan drar igång ett sådant projekt.

Infallsvinkel: Partiledningen har en ny filosofi (som jag stöder). Nämligen att lägga energin på sånt som är absolut nödvändigt, och skita i allt annat. Det kan kännas krasst, men det är en strategi som är väl anpassad till förutsättningarna för vårt parti just nu.

Ola Andersson: Så antingen utgår man från läget (0 resurser, 0 med folk, 0 med tid, 0 med pengar) och betraktar det som Status Quo, eller så gör man något åt den saken. Genom att stödja nya idéer som kanske kan intressera människor som tidigare inte engagerat sig.

Infallsvinkel: Jag håller verkligen med dig om att attityden är viktig.

Ola Andersson: Så istället för: ”Bra idé, gör den själv”, så kanske en ”Bra idé, skall vi se om vi kan skapa intresse för denna idé, kanske börja med en tråd i forumet?”

Infallsvinkel: Det är inte direkt så att partiledningen sitter på sofflocket. Tvärtom jobbar de hårt med alla tillgängliga resurser för att säkra partiets kärnverksamhet. Och det finns vare sig folk, energi eller tid över för något mer. Tyvärr.

Ola Andersson: Jag har länge varit med i organisationer. Piratpartiets problem är inte unika på något vis – men lösningen är INTE – gör det själv, skit i andra. 🙂

Infallsvinkel: Om du uppfattar det som att ditt engagemang inte tas emot på ett bra vis, utan att du får en attityd emot dig som är som en våt filt – då är det inte bra.

Infallsvinkel: Det är också så att partiet haft vissa specifika interna problem, som ledningen försöker att komma till rätta med.

Infallsvinkel: (1) Alla personer i ledande roller i vårt parti bränner ut sig, går in i väggen och kollapsar.

Infallsvinkel: (2) En massa lösa trådar och goda idéer, som alltför sällan lett till ett egentligt resultat.

Ola Andersson: Varje förslag möts med ”Bra kan du göra det?”. 🙂

Infallsvinkel: Ja, vem ska annars göra det? Någon som redan håller på med en annan uppgift?

Ola Andersson: Nja, poängen med arbetsgrupper och projektgrupper är att man förenas av ett gemensamt intresse att vilja se något genomfört och sedan hjälps man åt att genomföra idéer som alla kommer med.

Ola Andersson: Hade en underbar kollega förut, varje idé man kom med, tog han och förbättrade lite grann och bollade tillbaka. Jag gjorde samma och när vi var överens, gjorde vi det.

Ola Andersson: DET är inte den regerande attityden i partiet. 🙂

Infallsvinkel: På grund av de 2 problemen som jag påpekade ovan, har ledningen slagit näven i bordet och formulerat en ny filosofi eller strategi.

Ola Andersson: Men det är INTE en lösning. Det är att hålla näsan ovanför vattnet i all oändlighet, inte att komma upp i båten och köra iväg.

Infallsvinkel: Den består av 2 delar. Och är delvis det som du efterfrågar.

Infallsvinkel: (1) Att driva initiativ i projektform i mycket högre grad än idag, med frivilliga projektledare.

Infallsvinkel: (2) Att partiledningen ska ”sluta springa efter alla tappade bollar”.

Infallsvinkel: Det är dessa 1 och 2 som är på gång. Men 2:an har kommit igång innan 1:an.

Infallsvinkel: Om jag har fattat rätt, så är det som du efterlyser lite mer entusiasm från ledningen när enskilda medlemmar kommer med initiativ?

Ola Andersson: Du kommer inte ut ur Status Quo utan att få människor att offra tid. För att de skall offra tid skall det vara roligare eller meningsfullare än att gå på teater, gulla med frugan, spela XBox, ta en till öl eller ladda om http://reddit.com/ hela kvällen. 🙂

Infallsvinkel: Men hur ska den entusiasmen kommuniceras? (På ett sätt som inte kräver de resurser som saknas?)

Ola Andersson: Om det fanns något ställe där man kunde kläcka en idé, låta andra förbättra den (inte kritisera) och sedan se om den idén i sin bearbetade form, lockar till sig ett antal personer som vill göra den. Så tror jag mycket är uppnått.

Infallsvinkel: Forumet finns ju redan. Och skypekanalerna.

Ola Andersson: Jag håller förresten med dig om 1 och 2, eller snarare håller jag med partiledningen.

Infallsvinkel: Skulle verkligen ett ytterligare tekniskt hjälpmedel vara lösningen, när det är människors engagemang och resurser som är problemet?

Ola Andersson: Nja inte ett ytterligare. Som du skrev så finns forumet. Ett foruminlägg skulle kunna vara med i tex nyhetsbrevet och kanske även nämnas på andra bloggar osv.

Infallsvinkel: Vad jag förstår kommer partiledningen att göra det hela lite mer officiellt framöver: ”Här har vi en spännande idé. Är det någon som har möjlighet att driva den?” Och om ingen då anmäler sig, så kommer idén inte att drivas. För vem ska då göra det? Men förhoppningsvis kommer vi att få nya aspirerande projektledare!

Infallsvinkel: Och förhoppningsvis får vi svar på den fråga som nya aktivister hela tiden ställer: ”Hur kan jag hjälpa till?”

Ola Andersson: Se det så här: Jag kan massor massor med saker. (Det är lite sjukt hur mycket och jag skryter lite hära). Säg att någon vill lära sig Joomla! eller WordPress eller att videofilma eller skriva manus eller något annat. Så bildar man en arbetsgrupp omkring en idé, där de som deltar just får lära sig nya saker de är intresserade av. På köpet får man något gjort. Partiet behöver människor som kan olika saker och knuffa ihop dem i projekt att göra skojiga saker.

Ola Andersson: ”Vill du lära dig Joomla! ? I så fall, delta i arbetet med att bygga upp vår nya webbsite – sakpolitiskt program.”

Ola Andersson: Du lockar med en belöning inte bara ett stort hål i marken att slänga all sin lediga tid i. 🙂

Infallsvinkel: Precis. Jag tror att det kommer att bli jättebra! 🙂

Infallsvinkel: Men vi måste komma ihåg att det ännu så länge är en ganska stor skillnad på vad vi skulle vilja kunna göra, och vad vi har resurser att göra. Tyvärr.

Infallsvinkel: Vilket ändå innebär att detta är en bra idé.

Ola Andersson: MEN i mina försök att få till just steg 1 – något ställe där jag kan pitcha en idé, för att kunna lova just att man kan få lära sig något om man vill vara med, så stoppar det på ruta ett. Kan inte få till ett forum.

Infallsvinkel: Vi har ju forumet. Och skype.

Ola Andersson: Forumgruppen vill inte ha ett, Emma svarar inte på mailet, ingen säger ”jag är intresserad, kan vi diskutera vidare?” Jag har testat vattnet, det är för kallt så att säga.

Infallsvinkel: Det tror jag är exakt samma upplevelse som partiledningen har. Och att de därför är ganska skeptiska till en massa idéer, för att de vet att piratvattnet är ganska kallt.

Infallsvinkel: Men folk gärna får driva sina idéer, om de har förmågan att göra det.

Ola Andersson: Talangbanken – annan kul idé. Behöver man personer som kan tex WordPress, så vore det kul om det stod i profilen där man anmäler sig som aktivist. Vad man kan, vad man vill lära sig.

Infallsvinkel: EXAKT den tanken har jag själv haft!

Infallsvinkel: EXAKT!

Infallsvinkel: Jag skulle vilja ha en bättre inventering över vilka förmågor som finns i partiet.

Ola Andersson: Håller med om strategin, men nackdelen är att man höjer tröskeln och då blir den för hög.

Infallsvinkel: Men, återigen… Just nu ligger vår begränsade fokus på att få till vår nya hemsida. Väldigt mycket fokus ligger på den nya versionen av principprogrammet och de sakpolitiska programmen.

Infallsvinkel: Jag tycker att du ska lyfta dina idéer här: https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=12

Infallsvinkel: Har du en blogg?

Ola Andersson: http://alltommig.nu/

Ola Andersson: Jag har en gång i tiden hållit kurser i hur föreningar kan öka (allting).

Infallsvinkel: Börja blogga om dessa frågor.

Infallsvinkel: Sedan kan du använda skype etc. för att väcka intresse för diskussionerna i forumet och på din blogg.

Ola Andersson: Jo, tack. (Nu bollade du tillbaka bollen igen…) ”Bra idé, sätt igång!” 🙂

Infallsvinkel: Det är den väg framåt som finns, om man vill genomföra ett projekt utanför det som fokus ligger på just nu. (Ny hemsida, nytt principprogram, kampanj mot Datalagringsdirektivet.)

Ola Andersson: Här inbillade jag mig att du kanske var intresserad av att det arbete du gjort, skulle kunna vidareutvecklas och bli den snyggaste och läckraste siten som ett svenskt parti har, vad gäller just presentation av sakpolitik. Men där var jag dum i kolan… 🙂

Infallsvinkel: Jag är jätteintresserad av det. Därför känner jag mig ledsen över att jag inte har någon tid eller ork över för att jobba med den frågan. Har du någon lösning?

Infallsvinkel: Du kan ju ifrågasätta partistyrelsens och partiledningens prioriteringar. Det är fritt fram. Men du kan inte få styrelsen och ledningen att klara mer än de uppgifter som för närvarande prioriteras.

Infallsvinkel: När det gäller arbetet jag gjort, kring partiets sakpolitik, så har jag lagt ned arbete på att partiet ska officiellt anta mitt dokument. Men jag har inte lyckats. Så mitt dokument är INTE en officiell sammanfattning av partiets sakpolitik.

Ola Andersson: Nä, det är riktigt.

Infallsvinkel: På senaste partistyrelsemötet blev mitt yrkande nedröstat med 5 röster för och 1 emot (se punkt 9.2 i protokollet). Vi har ju lite lustiga regler som säger att en majoritet av styrelsen (inte av de närvarande ledamöterna) måste stå bakom ett yrkande.

Ola Andersson: Men jag har alltså aldrig sagt att jag har en idé här, den borde styrelsen genomföra. Jag försöker inte få styrelse eller ledning att göra något.

Infallsvinkel: Nej, som jag förstår det vill du att folk ska driva saker och ting. Att det ska hända saker och ting. Du känner en frustration över att så många goda idéer inte leder till något.

Ola Andersson: Forumgruppen tycker att detta ställe är rätta platsen i forumet att pitcha idéer för reklamfilmer. https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=60

Infallsvinkel: Då är det ju ett jättebra ställe att göra det på. Men jag har dessvärre inte någon lösning när det gäller hur vi ska kunna få folk att haka på idén.

Ola Andersson: Nej, frustrationen är att jag säger att jag har en idé, skulle vilja börja bolla den med andra, och försöka bilda en arbetsgrupp om det finns tillräckligt intresse för den – och då får jag alltid svaret – bra idé, gör den s j ä l v. 🙁

Infallsvinkel: Alltså… det går till så här att bilda en arbetsgrupp inom piratpartiet:

Infallsvinkel: 1) Starta en skypekanal.

Infallsvinkel: 2) Bjud in folk dit.

Infallsvinkel: Vips så har du en arbetsgrupp.

Infallsvinkel: Använd gärna även en padda för att organisera arbetet.

Ola Andersson: Bra. Var står det? 🙂

Infallsvinkel: Det har alltid varit så i partiet. Spontankluster. Trepiratersinitiativet.

Infallsvinkel: Vi kanske skulle behöva trycka på det igen!

Ola Andersson: Ledsen om jag pladdrar mycket förresten. Det var kul att prata med dig, men jag skall inte ta upp mera av din tid ikväll. 🙂

Infallsvinkel: Jag tycker att den diskussion som vi har haft har belyst väldigt viktiga frågor. Det är jag som ska tacka för att du formulerat de här tankarna.

Infallsvinkel: Jag tänker i regel precis på det här sättet själv. 🙂

Ola Andersson: Kollade just, drygt 20.000 tecken i denna chat. Bra jobbat! 🙂

Infallsvinkel: En annan fråga…

Infallsvinkel: Jag tror att denna dialog rentav återspeglar upplevelsen hos många i partiet just nu. Skulle jag ha din tillåtelse att publicera relevanta delar av den på min blogg?

Ola Andersson: Jadå, det går bra.

Infallsvinkel: Det är själva resonemanget som jag vill åt.

Infallsvinkel: Med eller utan ditt namn?

Ola Andersson: Namn går bra t.o.m. länk till min blogg http://alltommig.nu/ (Mitt företag finns på http://www.mammals.se/ och jag driver även http://www.bokforamoms.se/ )

Infallsvinkel: Toppen.

Jag är så ledsen för Norges skull

Jag är så ledsen för det som har hänt i Norge.

Jag känner sådan sorg över alla dessa människor som har dött. För deras anhöriga. Föräldrar. Syskon. Barn.

Ett chocktillstånd – det är vad jag befinner mig i. Anna Troberg, Piratpartiets partiledare, skriver samlat och fint på Svt debatt:

”Terroristers främsta mål är inte att döda en eller tio personer. Deras mål är att lamslå samhället med en skräck som ingen av oss riktigt förmår att se i vitögat. De vill få det fria och öppna samhället att förblindas så av rädsla att det monterar ned sig själv. Det är därför deras förehavanden kallas terror – skräck. Vi måste våga stå upp för den frihet och öppenhet som man för ett halvt sekel sedan kämpade hårt för att få behålla.”

Jag är stolt över Anna, en sådan fin och ansvarsfull partiledare vi har.

Själv känner jag den skräck som terroristerna vill framkalla. Jag är också ett offer för terrorattentaten.

Jag måste även erkänna att det första jag tänkte när jag hörde om attackerna var att det rörde sig om islamistisk terrorism.

De flesta terrordåd utförs visserligen av separatister som IRA eller ETA. Men det är liksom inte aktuellt i Norge.

Nu känner jag skammens blygsel på mina kinder.

Jag är inte bara ett offer för terrorattacken, jag är tydligen även lite delaktig i den idéströmning som lett fram till detta fruktansvärda dåd. Tydligen har jag trots min ovilja mot det, smittats av terrorism = islamism. Varför skulle jag annars associera på det sättet?

Gärningsmannen var en främlingsfientlig islamkritiker, aktiv i norska fremskrittspartiet. Ett parti som ungefär kan jämföras med Sverigedemokraterna. Ändå skjuter den sortens jämförelser riktigt tokigt vid sidan av. För Sverigedemokrater är ganska lika muslimer på det sättet att de är vanliga människor. Extremister finns i alla läger.

Det värsta terrorattentatet i nordens historia blev inte ett islamistiskt terrordåd, utan ett islamkritiskt. Ett främlingsfientligt dåd. Riktat mot de politiker som uppfattas som ansvariga för ”massinvandringen”.

Jag har nog inte varit så balanserad i mina facebook-uppdateringar eller twittermeddelanden under det senaste dygnet. Det rationella tänkandet går i baklås när någonting så fruktansvärt som detta inträffar.

Det var inte lämpligt av mig att skriva:

”Jag tycker att det är så skönt att terroristen i Norge inte var muslim. Nu tvingas norrmännen hata sig själva istället.”

Långt ifrån smakfullt att alls använda ordet ”skönt” i ett läge där jag egentligen känner en ofattbar, nästintill enorm, empati för norrmännen.

Men jag var inledningsvis säker på att det var islamister som låg bakom. Och jag kände mig ledsen över de kränkningar som nu skulle drabba oskyldiga människor, bara därför att de råkar vara muslimer eller araber. I USA efter 11 september utfördes rentav mord på oskyldiga människor med ”arabiskt utseende”. Och kränkningarna därefter har varit legio.

Det utförda terrordådet visar hur absurt det är att generalisera utifrån etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. Att hata norrmän vore ju absurt. Lika absurt som att rikta misstänksamhet mot muslimer eller araber i samband med islamistiska terrordåd. För övrigt lika absurt som att rikta fientlighet mot Sverigedemokraterna just nu.

Terrordåd är en fråga om klass. Den norska kristna terroristen kallar man gärna ”ensam galning”. Hur ofta hör man det uttrycket efter ett islamistiskt terrordåd?

Jag är så ledsen för Norges skull. Så ledsen. Och så ledsen över att fientligheten mot muslimer nu lett till ett avskyvärt terrordåd.

Skarpt läge – bli guldpirat!

Piratpartiet har upplevt några ”skarpa lägen”, då informationspolitiska frågor formligen exploderat i ansiktet på det politiska etablissemanget. Ett etablissemang som inte klarat av att stå upp för grundläggande demokratiska principer, eller medborgerliga rättigheter.

När började du intressera dig för Piratpartiet?

Kanske var det i samband med razzian mot The Pirate Bay – den händelse som fortfarande är unik i svensk modern historia, eftersom det blev ett rekord i antalet JO-anmälningar.

Eller också var det för dig som för mig, att striden kring FRA-lagen lade grunden för ditt piratska engagemang.

Det är också möjligt att rättegången mot kulturspridarna bakom The Pirate Bay var det som väckte ditt intresse. Eller striden om Ipredlagen. Eller någon annan liknande händelse.

Nu är det skarpt läge igen. Det gäller datalagringsdirektivet.

Vi har mindre än ett år på oss att väcka en bred debatt kring frågan. Om ifall det är rimligt att realtidsövervaka alla medborgares position. Om ifall det är rimligt att registrera vilka som närvarat vid politiska demonstrationer. Om ifall det är rätt att skapa databaser över vem som kommunicerar med vem.

Piratpartiet kommer att lägga nästan allt operativt ”krut” på den här frågan, nästan alla pengar som finns att tillgå för kampanjer. Allas engagemang behövs. Det kan göra skillnad. Det kan lyfta frågan. Det kan skapa den löpeld som vi såg kring FRA-lagen.

Men det är upp till dig och mig. Det behövs pengar, tid, engagemang, bloggande, debattartikelskrivande, insändarskrivande, demonstrerande, telefonsamtal till politiker, spännande virala initiativ i alla dess möjliga och omöjliga former.

En sak som du kan göra omedelbart är att bli guldpirat.

Det innebär att du skänker en valfri summa pengar till Piratpartiet varje månad.

Gå till din Internetbank. Just nu. Inte imorgon, inte till helgen. Precis just nu. Lägg upp en återkommande överföring på hundra kronor den siste i varje månad till bankgiro 5760-2229 eller direkt till partiets konto i SEB, 5403-1002815.

Om du inte kan skänka 100 kr. i månaden, skänk 50 kr. i månaden. Du är fortfarande guldpirat.

Sedan tar du den här fina bannern…

Jag är Guldpirat och donerar pengar till Piratpartiet

…som talar om att du är Guldpirat och lägger på din blogg, hemsida eller motsvarande. Du kan se i högerkanten på min blogg att jag har gjort det.

Sedan får du gärna skriva en notis på din blogg också. Något i stil med ”Från och med idag är jag guldpirat!”

Detta är oerhört värdefullt, för även om det är möjligt att åstadkomma mycket gratis via t.ex. internet, så finns det även mycket som kräver pengar.

Om ett knappt år ser vi resultatet av ditt och mitt engagemang. Vi ser då ifall vi infört en av de värsta tänkbara övervakningslagarna eller inte.

(Aftonbladet, DN, SvD, Troberg, Opassande, MiNimaliteter, HAX, SVT, DN 2IDG, Falkvinge, Troberg 2, Fredriks blogg, Full Mental Straightjacket, Intensifier, Kunskapssamhället, Lakes lakonismer, Karl Sigfrid, Camilla Lindberg, Anders Mildner, Fredriks blogg del 2, Scaber Nestor, Sysadminbloggen, Rejdnell, Jerlerup, SvD 2, TV4, Svensk Myndighetskontroll, Maria Abrahamsson, Klara, teirdez, Ravenna, Lars-Erick, Anne Kekki, Emil Isberg, Farmor Gun, Magnihasa, Isak Gerson, Integritet och Frihet, Full Mental Straightjacket 2.)

Tappert kämpat i Västra Götaland

Piratpartiets resultat i omvalet i Västra Götaland landade på 0,2 %, vilket (om jag fattat rätt) är en försämring med 0,5 %-enheter jämfört med valet i höstas.

Naturligtvis hade de som kämpat hårt med omvalet hoppats på ett bättre resultat. Hoppades gjorde vi väl alla.

Men det var trots allt ett ganska litet antal personer som kampanjade och i begränsad omfattning. Vi hade inte så mycket folk i höstas och vi har tappat aktivister sedan dess.

Det var eventuellt lite naivt att tro att vi skulle lyckas med att skriva ihop ett nytt lokalt program och sedan lyckas förmedla det till väljarna på bara tre månader.

Det var lovvärt att försöka, men kanske var det en from förhoppning att tro att det skulle lyckas få genomslag.

Hur många av väljarna känner till vårt lokalpolitiska program? Om de inte gör det, spelar det ju ingen roll att det är ett bra program.

Jag tror inte ens att vi fått ut det nya programmet till våra medlemmar, så att de har koll. Några e-postutskick räcker inte

När vi har ett så lågt stöd som några tiondels procentenheter, så kan det slå hur som helst i ett val med drygt 40 % valdeltagande. En läxa vi kan lära är att våra medlemmar är precis som folk i allmänhet när det gäller att gå och rösta. Möjligtvis lite ”sämre”. Troligen var valdeltagandet särskilt lågt i den yngre generationen, vilket kan ha slagit extra hårt mot oss.

Det var ingen ”buzz” kring vårt parti eller våra frågor i Västra Götaland. Det fanns inga lokala ”kändisar” (såvitt jag känner till) som ställde upp för vårt parti.

Våra sympatisörer verkar prioritera frågor som FRA, IPRED, ACTA och datalagringsdirektivet. De lokala frågorna har inte fått genomslag. Att gå från att vara ett parti som satsat mest på EU-parlamentet och riksplanet, till att satsa på landstingsvalet – det är ett stort och djärvt steg. Som inte går så snabbt som man kunde ha hoppats på.

Det vore orealistiskt att förvänta sig något stort genomslag lokalt helt plötsligt, med nya lokala frågor. Vi måste arbeta långsiktigt.

Det är min syn på saken.

Med det sagt så tycker jag att beslutet att ställa upp i valet var riktigt, och jag tycker inte att valresultatet bör vara demoraliserande för oss. Tvärtom tycker jag att vi kan dra viktiga lärdomar, och vill rikta ett varmt ”tappert kämpat” till de som varit engagerade i omvalet.

Vila lite nu, och fundera över vad som behöver göras för att nå en revansch 2014.