PIRAT-TV: Ljuvligt klinga kopimisters psalmsång

Det är en glädje för mig att få presentera denna fröjdefulla uppbyggelsepsalm till gagn för utövande kopimister i världens alla länder.

Observera dock att detta är en vänlig menad skämtsamhet, för jag känner stor respekt för den andliga upplevelsen hos övertygade kopimister. Lyssna och njut!

Andra om kopimistsamfundet: raswill, värmlandspiraten, Hanna Fridén, osunt, Johan Lundberg, Christian Mölk (läs!), Anton Nordenfur, IT & Etik, Tankar om teknik, EnRIz.