Den nya tekniken och dess risker

Nuclear Power Plant

Piratpartiet är i grunden ett teknikoptimistiskt parti. Vi använder slogans som ”internet är det bästa som hänt demokratin” och ”bättre att bygga väderkvarnar än att bygga vindskydd”. Vi vill att den nya teknikens potential ska kunna tas tillvara av samhället och av alla människor.

Men det hindrar inte att vi är negativa till viss användning av teknik, exempelvis när den används för att övervaka medborgarna på sätt som hotar demokratins grundvalar.

Tekniken utlovar fantastiska möjligheter för mänskligheten. Kärnkraften bidrar med nästan hälften av den el som driver våra datorer i Sverige. Solenergin gör enorma framsteg tack vare en innovation att kombinera den med ångturbiner. Fusionsreaktorer kommer troligen någon gång att ge samhället obegränsat med energi. (Det funkar för solen och alla stjärnor.) Bevattning av öknar möjliggör nya jordbruksarealer i Afrika. Läkemedel framtagna via stamceller kan bota vissa ovanliga sjukdomar. HIV är inte längre ett lika stort hot som det var en gång, tack vare såväl offentlig som privat forskning – patienter har mycket att tacka läkemedelsindustrin för. Satelliter i omloppsbana ger oss ovärderlig information om jordens natur och ekosystem.

För mig är det självklart att den nya tekniken ska användas i människans tjänst. Alltså inte för sin egen skull, utan för människans skull. Det känns också självklart, som pirat, att vi inte ska vara rädda för ny teknik, men inte heller acceptera bruk av den som går emot grundläggande demokratiska värderingar. Eller som riskerar att allvarligt skada människor på andra sätt.

Samtidigt sker teknisk utveckling aldrig utan risker. Kärnkraft innebär vissa risker. Genmodifierande grödor innebär vissa risker. Forskningfågelinfluensavirus innebär vissa risker.

Vad tycker ni: Vilka risker är värda att ta? Hur bör riskerna begränsas? Finns det någon forskning eller tekniktillämpning som bör vara förbjuden?

 

Att utveckla Piratpartiets politik

256px-Nipe_Lkpg

Piratpartiet är ett väldigt ungt parti. Vi har inte alltid haft en fungerande interndemokrati. Vi är just nu inne i en process då vi breddar vår politik. Det är ett känsligt läge.

Ungdomsförbundets ordförande Gustav Nipe skriver då, tillsammans med två piratpartister i Stockholm, en debattartikel om att kollektivtrafiken i Stockholm bör vara gratis. En sakpolitisk åsikt som inte är antagen av vare sig Piratpartiet, ungdomsförbundet eller av någon lokalförening i Stockholm.

Sedan skriver Nipe, tillsammans med två piratpartister i Vilhelmina, en debattartikel som fick rubriken: Värt att ta risken med genmanipulerad mat. Även om artikeln mest handlade om patentsystemet.

När det gäller vilken frihet enskilda pirater har att göra oförankrade sakpolitiska utspel i massmedia, så funderar jag lite kring hur det ser ut i andra partier.

Precis som i vårt parti, får man säga att andra partiers ”linje” i en fråga till syvende och sist bestäms av deras medlemsmöten.

Mellan medlemsmötena gör dock företrädare för partierna en mängd sakpolitiska ställningstaganden i frågor som inget medlemsmöte behandlat. Det händer att detta sker i intervjuer, eller ibland i debattartiklar, där ”nya” sakpolitiska ställningstaganden presenteras. Så kallade “utspel”. Det kan röra sig om följande situationer:

1) Partiet har i praktiken överlåtit presentationen av en viss del av politiken åt den som är talesperson i frågan. I så fall är utspelet avstämt med partiledaren/dess stab.

2) Utspelet – som kan komma från antingen en enskild företrädare eller exempelvis ett ungdomsförbund eller en lokalförening – innebär att en hållning presenteras som inte är helt förankrad, för att man själv vill att partiet ska driva den linjen.

Gustav Nipes artiklar är exempel på alternativ nummer två.

Det är i sig inget fel med det, så länge det finns en tydlighet med att det inte är partiets officiella linje. Sådant avgörs ofta av små formuleringar i texten.

Av den första artikeln framgick tydligt att det var ”piratpartister” inte ”piratpartiet” som stod bakom texten. Det hade varit ännu slagkraftigare om texten kunnat backas upp av en lokalförening i Stockholm, men det är hursomhelst inte fel att skriva ett sådant debattinlägg. Artikeln är ett ganska klockrent exempel på alternativ nummer två. Texten handlar om en sakfråga, och partiet nämns överhuvudtaget inte.

Nipe skriver dock i sin andra debattartikel:

“Genmanipulation är en spännande teknik med fantastiska möjligheter att utrota sjukdomar, hunger och förlänga livet. Piratpartiet står för kunskapssamhället och framtidstron.”

Detta är svajigt, verkligen på gränsen till hur man bör uttrycka sig. Men det kan förstås vara ett rent nybörjarmisstag. Om man ändrat sista meningen till: “Piratpartiet bör stå upp för kunskapssamhället och framtidstron”, hade det varit tydligare att önskemålet är att partiet ska inta en viss ståndpunkt.

Artikeln berör dessutom (delvis oavsiktligt pga. redaktörens rubriksättning) en fråga där det råder stor intern oenighet i partiet. Så det är klart att den väcker känslor. Dessutom innehåller den det svajiga uttryckssätt som jag citerar ovan. Men i övrigt ryms den inom den fria debatten. Framförallt tycker jag att pirater bör lägga märke till att den i första hand behandlar patentsystemet.

Rent allmänt: Jag tycker det är bra att vi syns i massmedia. Men vi är också inne i en process för att bredda vår politik. Varsamhet krävs! Oförankrade externa utspel bör övervägas noga, eftersom de riskerar att leda till onödiga interna slitningar.

Det är även värt att ta i beaktande vem man vill påverka med sitt utspel. Om man för fram en åsikt på ett sätt som skapar konflikt, kommer man få svårare att få igenom den internt, än om man för fram åsikten på ett sätt som får folk att känna att de blivit inkluderade i processen. Utspel som skapar konflikt är ofta direkt kontraproduktiva om man vill driva en viss linje i partiet, eftersom folk riskerar att känna sig överkörda.

Det är värt att komma ihåg att vi numera har en välförankrad intern process för att utveckla vår sakpolitik.

Vi skulle nog må bra av att ha en medlemstidskrift (eller något motsvarande) dit medlemmar kan sända debattartiklar och nå ut till alla partimedlemmar.