VIKTIGT: Sammanfattning av min kandidatur till Piratpartiets styrelse

Under måndag till fredag denna vecka har jag haft en bloggturné, i samband med att jag kandiderar till Piratpartiets styrelse.

Här är en lista över mina fem gästblogginlägg (underrubriker i kursiv stil):

Min bild av Piratpartiet – Hos Emma Opassande
Piratpartiet står stadigt på två ben
Piratpartiet – Medborgerliga rättigheter
och informationspolitik
Spänningar inom partiet, del 1 (integritet och teknikoptimism)
Spänningar inom partiet, del 2 (tvärpolitik eller liberalism)
Medborgerliga rättigheter utanför nätet

Piratpartiets utmaningar inför framtiden – Hos Gonte
Att arbeta för en balanserad politik
Politikerförakt – inte alltid så bra
Att fördjupa partiets politik

Vad jag hoppas kunna bidra med i styrelsen – Hos Klara Tovhult
En medlare
Hög arbetskapacitet
Strategi för interninformation
Strategi för att ”äga” en känslig fråga
En tid att tala, en tid att tiga
Styrelsens strategiska arbete

Har jag gjort något vettigt hittills? – Hos Magnihasa
Att fastställa och utveckla partiets sakpolitik
Att blogga anonymt
Text är mitt liv
Arbete med debattbok om informationspolitik
Rick Falkvinges blogg som pappersbok
Övriga beta-projekt
Mina svagheter

Målsättningar för framtiden – Hos Isak Gerson
Styrelsen vs. den nya partiledningen
En tid av politisk realism för partiet
Partiets ekonomi
Deltagande på medlemsmötena
Styrelsens strategiska arbete

Jag vill även rikta uppmärksamheten på min kandidaturtråd på Piratpartiets forum, och på mitt inledande blogginlägg där jag berättar vem jag är och vilken bakgrund jag har.

Ett av skälen till att jag genomfört en så vidlyftig bloggturné är att jag tidigare mest varit känd som bloggaren ”infallsvinkel”. Förhoppningsvis känner nu de flesta till att jag heter Torbjörn Wester.Kan du tänka dig att rösta
på en man i hatt?

Det här sättet att presentera en kandidatur till styrelsen kanske känns som lite ”overkill”.

Men jag tänker så här: Partistyrelsen är Piratpartiets högsta beslutsfattande organ, och direktvalt av medlemmarna. Det enda som står över styrelsen är medlemsmötena. Därför *förtjänar* medlemmarna att få veta exakt vilka alternativ de har att ta ställning till i valet av styrelseledamöter.

Nu börjar medlemsmötet på måndag, och jag kommer att iaktta röstfrid. Att propagera i en personvalsfråga under den tid som medlemsmötet pågår skulle inte kännas rätt för mig.

Det vore lika tokigt som om den avslutande valdebatten mellan Sahlin och Reinfeldt skulle ha ägt rum 16:00 på valdagens eftermiddag.

Uppdatering: Det visade sig att jag misstolkat tidsschemat för mötet något. Sista datumet för att acceptera sin nominering till styrelsen är inte förrän 11 april. (Medlemsmötets öppnande innebär endast att det inte går att kandidera fler personer.) Tvärtom är det diskussionstid nu, både på bloggar och framför allt i utfrågningstrådarna på forumet. Röstfriden inträder istället i början av maj då voteringarna börjar.

Avslutningsvis vill jag säga att jag verkligen hoppas att du kommer att rösta på mig på medlemsmötet. Därför att jag känner en otrolig inspiration, en iver och ett stort engagemang för att ta på mig uppdraget som styrelseledamot och fullgöra det på ett bra sätt.

Att få medlemmarnas förtroende skulle sannerligen vara något jag aldrig skulle våga svika. Jag kommer att till det yttersta av min förmåga engagera mig i styrelsearbetet.

Men jag kommer bara att ha en chans att förverkliga mina visioner för styrelsearbetet om du sätter ditt förtroende till mig.

Signerat,

Ring mig gärna om du har några frågor: 072-325 56 78.

Du kan också e-posta på torbjorn.wester@piratpartiet.se, diskutera här på bloggen, eller i min kandidaturtråd på Piratpartiet forum.